Vriendinnenactie in de maand Oktober

Wil­de jij je wenk­brau­wen altijd al laten doen d.m.v per­ma­nen­te make up maar is het er nog niet van geko­men?

Spe­ci­aal voor jul­lie kun je nu samen een afspraak maken, hier­mee maak je gebruik van de vrien­din­nen­kor­ting! 

Kom je samen dan betaal je tij­de­lijk € 200,- p.p. inplaats van € 249,- p.p. 
(inclu­sief één nabe­han­de­ling!).

Wil jij graag meer infor­ma­tie over per­ma­nen­te make up?
Klik dan op onder­staan­de link 
https://skincareandhair.nl/permanente-make-up/

Wacht niet lan­ger en maak je afspraak, des te eer­der ben jij samen met je vrien­din / moe­der / tan­te / nicht of met wie je ook wilt, voor­zien van per­ma­nen­te make up!

Maak nu je afspraak via 06 315 948 14 of vul het con­tact­for­mu­lier in door op onder­staan­de link te klik­ken.
https://skincareandhair.nl/contact/