UPDATE CORONAVIRUS

29 maart ’20

Lie­ve klan­ten,

Ik wil jul­lie aller­eerst har­te­lijk dan­ken voor alle hart­ver­war­men­de reac­ties op wel­ke manier dan ook. Dit doet mij zeker goed in deze nare tijd! 

Zoals jul­lie vast heb­ben mee­ge­kre­gen moe­ten kap­pers­za­ken de deu­ren slui­ten tot 6 april. Dit geldt dus ook voor mij, daar­om sluit ik in ieder geval nog de deu­ren tot die tijd. 

Uiter­aard neem ik met ieder­een die een afspraak heeft staan per­soon­lijk con­tact op.

Heb jij nu pro­duc­ten nodig, stuur mij gerust een bericht via 06 315 948 14. Dan gaan we samen naar een pas­sen­de oplos­sing zoe­ken om ervoor te zor­gen dat de pro­duc­ten bij jou terecht komen.

Denk goed om jezelf en een ander! 

War­me groet, 
Thes­sa