FEITEN EN FABELS OVER HAAR IN DE ZOMER

Over ons haar bestaan nog­al wat fei­ten en fabels. Zo zou het groen kun­nen wor­den in de zomer en moet je het ’s zomers vaker was­sen dan in de win­ter. Maar klopt dat wel? En hoe houd je je (gekleur­de) lok­ken ook in de zomer eigen­lijk in top­con­di­tie? Met deze tips en trucs zor­gen we eens en altijd voor dui­de­lijk­heid! 

IN DE ZOMER KAN JE BLONDE HAAR GROEN WORDEN? FEIT!

Groen haar kan ont­staan na een duik in het zwem­bad. Je denkt mis­schien dat het door chloor in het water komt, maar niets is min­der waar: het komt door koper! Koper komt in zwem­bad­wa­ter terecht als het water door kope­ren lei­din­gen loopt of als er algen­be­strij­ders wor­den gebruikt waar koper in ver­werkt zit. 

TIPEen groe­ne gloed voor­ko­men? Maak je haar eerst nat met kraan­wa­ter voor­dat je een duik neemt en breng daar­na con­di­ti­o­ner aan op je lok­ken. Of zet lek­ker de bad­muts op. 

IN DE ZOMER KUN JE DEZELFDE HAARVERZORINGSPRODUCTEN GEBRUIKEN ALS IN DE WINTER? FABEL!

In de zomer heb­ben je lok­ken ande­re ver­zor­ging nodig dan in de win­ter. ’s Zomers heb­ben je lok­ken veel meer te lij­den van de zon door uv-stra­ling, chloor van al het plon­sen in het zwem­bad en zout van je dag­je aan het strand.

TIP: Gebruik ’s zomers een extra voe­den­de sham­poo of con­di­ti­o­ner – liefst met een kleur­be­scher­mings­com­plex. Een beet­je extra ver­troe­te­len doe je met een voe­dend mas­ker. Aan­bren­gen op hand­doek droog haar, even in laten trek­ken, gron­dig uit­spoe­len en je lok­ken zijn weer als her­bo­ren.

DE HELE ZOMER LANG EEN STAART IN JE HAAR IS GEEN PROBLEEM? FABEL!

Je lan­ge lok­ken in een staart is op zich geen pro­bleem, maar het gaat er wel om dat je het elas­tiek­je niet te strak om je haar doet. Als je het haar ste­vig naar ach­te­ren trekt komt er name­lijk span­ning op je hoofd­huid en haar­zak­jes. Daar­door kun­nen haren afbre­ken, haar­zak­jes bescha­di­gen en je kunt er zelfs kale plek­ken door krij­gen. Dat wil­len we natuur­lijk niet!

TIP: Gebruik als vuist­re­gel dat je wijs­vin­ger nog onder het elas­tiek­je moet pas­sen. Zo zit-ie nooit te strak. Of gebruik de pre­mi­um hair­ring of een scrunchie: een oude favo­riet uit de jaren 90 die nu weer hele­maal hot is! Lek­ker opval­lend en ook nog eens beter voor je haar dank­zij de zach­te stof.

IN DE ZOMER MOET JE JE HAAR VAKER WASSEN? FEIT!

’s Zomers lig je gere­geld aan het strand of neem je een duik in het zwem­bad. Heer­lijk natuur­lijk, maar na zo’n dag zit je haar vol met zout of chloor. Per­fect voor die beach look,maar niet écht goed voor je lok­ken. 

TIP: Was je haar in de zomer vaker (mis­schien zelfs dage­lijks) met een extra ver­zor­gen­de en her­stel­len­de sham­poo en con­di­ti­o­ner.