A DREAM COME TRUE!

April 2017 is het alle­maal van start gegaan, ik werd eige­na­res­se van mijn prach­ti­ge zaak Skin­ca­re & Hair. 

Des­tijds een hele uit­da­gen­de en span­nen­de stap maar een stap waar ik super trots op ben dat ik de uit­da­ging ben aan­ge­gaan.

Het is nog een beet­je onwer­ke­lijk maar een droom die in 2020 uit komt waar ik enorm naar uit kijk! 

In het voor­jaar 2020 krij­gen ik en mijn vriend Ronald een nieuw woon­adres in Grijpskerk en tevens krijg ik de moge­lijk­heid tot wer­ken op ons woon­adres. Super tof!

Wat heb ik hier enorm véél zin in en wat heb ik hier naar uit­ge­ke­ken! Ik ben zo dank­baar dat ik deze stap na een klei­ne 3 jaar kan zet­ten.

Wan­neer de ver­hui­zing wat betreft de werk­zaam­he­den van Skin­ca­re & Hair pre­cies plaats gaat vin­den staat voor nu nog even open maar uiter­aard houdt ik jul­lie hier­van op de hoog­te. Tot die tijd ben je van har­te wel­kom op de Ayke­ma Burcht­straat 10A in Grijpskerk. 

Voor dit alles gere­a­li­seerd kan wor­den moet er zeker nog even geklust wor­den.
Op de loca­tie wor­den straks name­lijk zowel schoon­heids­be­han­de­lin­gen als kap­pers­be­han­de­lin­gen gege­ven dus alles kan onder 1 dak wor­den ver­zorgd. 

Voor nu zijn wij al heer­lijk bezig met de leu­ke voor­be­rei­din­gen van dit alles maar nog­maals ik houdt jul­lie uiter­aard op de hoog­te van deze super leu­ke tijd!

Liefs,
Thes­sa